Whiskyhuis.be heeft als missie o.a. de promotie en verspreiding van allerhande kennis die op één of andere wijze aan whisky is gerelateerd. Wij willen deze doelstelling waarmaken door de opbouw van een open online whiskydatabank. Deze databank zal consulteerbaar zijn voor elke geïnteresseerde.               
Het spreekt voor zich dat Whiskyhuis.be niet over alle kennis beschikt. Daarom wordt eenieder die zich geroepen voelt tot het bijdragen van informatie uitgenodigd tot het doorgeven ervan. Wij zorgen er dan voor dat de informatie binnen een redelijke termijn in de database terechtkomt. Het is ook zo dat - hoewel Whiskyhuis.be zeker niet claimt de waarheid in pacht te hebben - we steeds de informatie zullen doornemen alvorens ze in de database op te nemen. We houden ons het recht voor om niet-relevante informatie te weren uit de database.          

Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan de begindatabase. Van zodra er een redelijke hoeveelheid informatie aanwezig is, zal er via deze pagina een toegang voorzien worden.